วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555


....สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน บล็อกนี้ทำขึ้นมาประกอบการเรียนวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาโดย นายอรัญ   คำอำ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เอกสังคมศึกษา ห้องเรียนที่3  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในรายวิชานี้


                                     
                                     นาย  อรัญ คำอำ รหัสนักศึกษา 544110118 คบ.2 สังคมศึกษา หมู่3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น